šetří životní prostředí

má nízké provozní náklady

je udržitelné bydlení pro 21. století

jako nejlepší zhodnocení peněz

je bezproblémová výstavba

je ekonomicky výhodný

jsou pečlivé detaily a provedení

je pohodlné a zdravé bydlení

jsou moderní technologie a materiály

O nás

Stavební firma DOBRÝ DŮM, s.r.o. vznikla v roce 2001. Od této doby působí na stavebním trhu. Společnost je rozdělena na střediska atelier, stavební firmu a expertní služby.

    
jednatelé
    
Dalibor Borák  - profesní životopis
Tomáš Dus  - profesní životopis
 
společníci
    
Dalibor Borák  - profesní životopis
Tomáš Dus  - profesní životopis
Petr Tříska  - profesní životopis
Petr Zelinka  - profesní životopis

Ateliér

Atelier řídí Ing.arch.Dalibor Borák (v letech 2006 – 2010 prezident České komory architektů). V současné době má 12 stálých pracovníků, zejména architektů a stavebních projektantů. Dále spolupracuje s řadou externích spolupracovníků, kteří zajišťují profesní dokumentaci v dalších oborech. Prioritou naší společnosti je projektování nízkoenergetických a pasivnich domů.

 

Nabídka služeb projektové kanceláře zahrnuje činnosti od úvodních studií, investičních záměrů přes projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízením. Dále zajišťujeme dokumentaci pro provedení staveb, pro výběr dodavatele stavby až po výrobní dokumentaci výrobků pro stavby a interiéry. V rámci projektových služeb zajišťujeme autorský dozor na stavbách. Realizaci stavby může provést naše stavební firma.

 

Projekční ateliér podléhá předpisům České komory architektů.

 

Projektový atelier získal tato ocenění:

 

 • Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2012 za stavbu polyfunkčního domu na třídě Milady Horákové v Brně.
 • Ocenění Grand Prix Architektů 2009 v kategorii novostavba za stavbu Městský dům, Milady Horákové v Brně.
 • Třetí místo v soutěži o titul stavba Jihomoravského kraje 2008 v kategorii stavby občanské vybavenosti za stavbu víceúčelový dům na ulici Milady Horákové v Brně.
 • Druhé místo v soutěži o titul stavba Jihomoravského kraje 2008 v kategorii rekonstrukce staveb a objektů za stavbu 837 IKEA Brno – extension.
 • Druhé místo v kategorii Nízkoeneregetický rodiný dům v soutěži Dřevěný dům 2008.
 • Ocenění "Dobrý design 2006" za řadu svítidel AQUARIUM pro firmu Ateh. Cenu obdržel Ing.arch.Dalibor Borák a Ing.arch.Miloš Zimula.

 

Stavební firma

řídí Petr Zelinka.

Má 16 pracovníků, externě spolupracuje dle potřeby s cca 45 řemeslníky.

 

Vybavení firmy odpovídá požadavkům dvou nosných staveb v rozsahu do 30 milionů korun.

 

Do působnosti stavebního střediska spadají následující činnosti:

 

 • Realizace staveb – veřejné budovy, rodinné domy, objekty pozemních staveb.
 • Stavby pasivních a nízkoenergetických budov a rodinných domů.
 • Objekty individuálního bydlení – byty, půdní vestavby, rekonstrukce.
 • Rekonstrukce prostorů za provozu.
 • Vestavěné obchodní jednotky – realizace jednotlivých obchodů v nákupních centrech.
 • Dodávky interiérů.
 • Rozpočty staveb.

 

Vlastníme Osvědčení o navrhování staveb dle principů udržitelné výstavby.

 

Expertní služby

zastřešuje Tomáš Dus s dalšími třemi stálými pracovníky.

Externě spolupracujeme s Ing. Stanislavem Kučerou, který je držitelem certifikátu „CERTIFIED EUROPEAN PASSIVE HOUSE DESIGNER“ (CEPH). Certifikát CEPH poskytuje potenciálním investorům nebo bytovým společnostem jistotu, že vybraný projektakt má požadované kvalifikace v oblasti projektování pasivních domů.

 

Středisko expertních služeb se zabývá především výpočty energetické náročnosti budov a jejich posouzením z hlediska úspor energií. Na základě těchto výpočtů navrhuje úpravy a předkládá ekonomické analýzy návratnosti investic. Dále nabízíme vypracování projektů pro získání dotačních programů ve spolupráci s Grantikou České spořitelny.

 

Tým pracovníků zajišťuje investičně technický dozor staveb, řízení staveb, zastupování investora, výpočty pro štítkování budov a energetické audity.

 

Expertní činnost vykonávají dle povahy úkolu zaměstnanci firmy a externí spolupracovníci.

 

   

Certifikace

Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.

 

1_Certifikat_ISO_9001_2014_med (Obrázek pro zobrazení na stránce)

politika_kvality_2013 (Obrázek pro zobrazení na stránce) PH_designer_med (Obrázek pro zobrazení na stránce)
certifikát ISO 9001:2009politika kvalityCEPH

Pojištění

Firma má sjednanou profesní pojistku odpovědnosti z provozu činnosti u pojišťovny ČSOB Pojištovna a.s..

 

Pojištění zahrnuje:

 

 • odpovědnost autorizovaného architekta do výše 5mil.Kč,
 • pojištění stavebně – montážních děl do výše 15mil.Kč a
 • pojištění odpovědnosti za škodu do výše 3mil.Kč.

 

Firma svým pracovníkům zajišťuje pravidelné školení v oblasti legislativy a zákonů, bezpečnosti práce a požární ochrany. Zaměstnanci se také účastní profesních školení v oboru podle jejich konkrétní specializace.

 

Vybraní klienti

IKEA Česká republika, s.r.o.

IICG - Inter Ikea Centre Group

Technologický Park Brno a.s.

Somerston Olympia CZ, s.r.o

Techlar a.s.

SIKO koupelny a.s.

ROS a.s.

RTS a.s.

GRISOFT s.r.o.

MCAE systems s.r.o.

ASKOM a.s.

FEI Company

Trans Technik spol. s r.o.

Česká Spořitelna a.s.

dm Drogerie markt s.r.o.

Dobrý dům - společná fotka

Lidé

 

společníci

Dalibor Borák (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Ing.arch. Dalibor Borák

architekt

tel.: 541 247 536, mobil: 602 510 808

e-mail: borak@dobrydum.cz
Tomáš Dus (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Tomáš Dus

vedoucí stavební firmy

tel.: 541 247 536, mobil: 608 043 033

e-mail: dus@dobrydum.cz
Petr Tříska (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Ing. Petr Tříska

účetní statistik

tel.: 541 242 565, mobil: 602 777 465

e-mail: triska@dobrydum.cz
Petr Zelinka (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Petr Zelinka

stavbyvedoucí

tel.: 541 247 470, mobil: 777 135 337

e-mail: zelinka@dobrydum.cz


stálí spolupracovníci

Helena Boráková (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Ing.arch. Helena Boráková

architektka

mobil: 728 127 728

e-mail: borakova@dobrydum.cz
Pavel Daněk (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Pavel Daněk

projektant

tel.: 541 247 505, mobil: 775 333 545

e-mail: danek@dobrydum.cz
Šárka Bílková (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Ing. Šárka Bílková

stavební inženýrka, projektantka

tel.: 541 247 505, mobil: 608 032 833

e-mail: bilkova@dobrydum.cz


externí spolupracovníci

Pavel Pražák

Ing. Pavel Pražák

stavební inženýr, projektant

tel.: 541 247 505, mobil: 724 205 657

e-mail: prazak@dobrydum.cz
Veronika Havlátová (Velký obrázek)

 Ing.arch. Veronika Havlátová

 architektka

 tel.: 541 247 505, mobil: 777 816 499

 e-mail: havlatova@dobrydum.cz

Hana Andrýsková (Velký obrázek)

Ing.arch. Hana Andrýsková

architektka

tel.: 541 247 505, mobil: 702 659 691

e-mail: andryskova@dobrydum.cz

Jan Pivec

Ing. Jan Pivec

stavební inženýr, projektant

tel.: 541 247 505, mobil: 603 231 833

e-mail: pivec@dobrydum.cz

Ondřej Vlček (Velký obrázek)

Ing. Ondřej Vlček

stavební inženýr, statik

tel.: 541 247 505, mobil: 724 569 734

e-mail: vlcek@dobrydum.cz

Stanislav Kučera (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Ing. Stanislav Kučera

stavební inženýr, energetický poradce

tel.: 541 247 505, mobil: 774 407 165

e-mail: kucera@dobrydum.cz
Jitka Růžičková (Obrázek pro zobrazení na stránce)

Jitka Růžičková

mzdová účetní 

tel.: 541 247 536, mobil: 602 718 605 

e-mail: ruzickova@dobrydum.cz 

Pavel Knitl (Obrázek pro zobrazení na stránce)

JUDr. Pavel Knitl

právní poradce

mobil: 776 062 056

e-mail: dobrydum@dobrydum.cz
Atomio Web s.r.o. (Obrázek pro zobrazení na stránce)
 
Atomio Web, s. r. o.

správa webu

mobil: 777 672 947

e-mail: info@atomioweb.cz